nyarad-bekecs

Hazajáró: Felső-Nyárádmente

Felső-Nyárádmente 1. A Kis-Nyárád mentén a Bekecs-tetőig:


Felső-Nyárádmente 2. Bekecs alatt Nyárád tere:

„Atyafiú szeretetre az Erdélyiekért,
hogy Magyarországtól, ha más fejedelemség
alatt léteznek is, el ne szakadjanak.
A Magyarországiakat, hogy az erdélyieket
tőllök el ne szakítsák, tartsák ő atyajokfiainak,
És ő véreknek, tagoknak.”
(Bocskai István végrendelete)

A hatalmas erdőségekkel és szelíd dombokkal körbekerített Bekecs-aljának a tisztasága az, ami mindennél jobban megfogja az arra vándorlót. Tiszta itt a természet ősnövényzete, ősállatvilága, hiszen füstös gyárak kéménye, szmogos autópályák bűze, és idegen, ránk nyomuló néptömege és erőszakos hitterjesztése nem bontja eme tájékot. Nyárád felső folyásának ez a szűz ősvidéke abban is tiszta, hogy számtalan székelyhagyományunk, számtalan magyar szavunk, számtalan ősi jelünk maradt meg itt érintetlenül az idő vén markában. (Csíki Sándor – Lármafák székely ormokon)

A Bekecs-tetőről a Bekecs aljának is nevezett dimbes-dombos tájék fő vízfolyása a Nyárád, amely a Görgényi-havasokból ered, és Nyárádtő környékén torkollik a Marosba, úgy, ahogy Orbán Balázs is megjegyezte: mindenütt székely partokat mos és termékenyít.

A Nyárádszeredában egyesülő Kis- és Nagy-Nyárád völgyeit, vagyis a Felső-Nyárádmentét látogatta meg ezúttal a Hazajáró. Elsőként a Kis-Nyárád fő és mellékvölgyeiben füzérként egymásba kapaszkodó falvakat, melynek törzsében székely lakói Bocskai fejedelem szellemében ragaszkodnak a talpalatnyi földhöz, a szántókhoz, legelőkhöz, amikből élnek, és az égi törvényekhez, melyek évezredek óta igazgatják életüket.

Nyárádszereda központjából észak-kelet fele, a Kis-Nyárád mentén indult el a Hazajáró. Sorra kereste fel a fő- és mellékvölgyekben fekvő, szinte egymást érő apró falvakat, majd Nyárádselyénél felkapaszkodott a nyárádmenti székelyek szent hegyére, a Bekecs-tetőre.

A Hazajáró stábja leereszkedve a Bekecsről, a Körtvélyes-mezőn megilletődve állt meg az első világháborús hőskatonák síremlékénél – amely csodával határos módon átvészelte a kommunizmust – és alkonyatban is a pirkadatra várva olvasta az 1941-ben belevésett felejthetetlen szavakat:

„Hős bajtársaink!
Erdély visszatért,
Melyért harcoltatok,
s oláh golyó által
itten meghaltatok
a Bekecs Hegyen.
Legyen csendes álmotok,
kívánják bajtársaitok.”

A “Hazajáró” hétről-hétre bakancsot húz és nekiindul, hogy keresztül-kasul bebarangolja a Kárpát-medence varázslatos tájait és megismerje hazánk természeti- és kulturális értékeit, történelmi emlékeit és az ott élő emberek mindennapjait. Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján, Délvidéken, Muravidéken, Őrvidéken és belső-Magyarországon hol gyalog, hol szekérrel, kerékpárral vagy kenuval halad vándorútja során. A Kárpátok fenséges gerinceitől, várromokon, apró fatemplomokon és véráztatta harcmezőkön át, patinás városokig – megannyi magyar emlék kíséri a “Hazajáró” soha véget nem érő útját.

Forrás: egyszeruek.blogspot.ro (kép) Duna Tv, Youtube

Szolj hozzá te is